Договір публічної оферти

1. Предмет договору

1.1 Даний Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить всі істотні умови надання Компанією всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Веб-сайту.

1.2 Компанія в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою, надає Користувачеві можливість використання Веб-сайту, а Користувач зобов’язується використовувати Веб-сайт відповідно до умов цієї Оферти.

1.3 Веб-сайт Компанії є майданчиком для розміщення Заходів. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не є особою, відповідальною за проведення Заходів. Усі зобов’язання з приводу проведення Заходів, надання платних послуг виникають між Користувачем і Лектором та/або третіми особами. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не несе відповідальність за дійсність і можливість виконання зазначених зобов’язань. Відповідальність за дійсність і можливість виконання зобов’язань, що стосуються проведення Заходів, а також за Контент Заходів, несе Лектор одноосібно.

1.4 Факт реєстрації користувача на Веб-сайті, є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.

1.5 Розклад, кількість і тривалість Заходів, опублікованих на Веб-сайті, а також вартість Заходів та інші суттєві обставини щодо проведення Заходів можуть публікуватися на Веб-сайті в режимі реального часу.

1.6 На умовах, передбачених відповідними угодами між Компанією та Лектором, Компанія у взаємовідносинах з Користувачами діє від власного імені, але за дорученням Лектора, надаючи технічний супровід у реалізації Користувачам Доступу до Заходів.

1.7 Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення чинної редакції цієї Оферти на Веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

Реєстрація Користувача на Веб-сайті

2.1 Надання Користувачеві Послуги можливе за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Веб-сайті (створення Користувачем відповідного облікового запису (реєстраційного акаунта). Обліковий запис (реєстраційний акаунт) повинен містити логін Користувача (нікнейм (вигадане ім’я) або Ім’я Користувача), адресу його електронної пошти та пароль.

2.2 Реєстрація Користувача на Веб-сайті є безкоштовною та добровільною.

2.3 Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне і безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору.

2.4 Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі Користувачеві необхідно вказати нікнейм або справжнє ім’я, діючу адресу електронної пошти, пароль. Після заповнення цієї форми на вказану адресу електронної пошти Компанією буде надіслано електронний лист, що містить посилання, перейшовши за яким Користувач підтвердить реєстрацію. Ці дії є обов’язковими для реєстрації. Також, Компанія може передбачити технічну можливість реєстрації Користувача за допомогою його чинного облікового запису (профілю) в одній із соціальних мереж, в порядку, зазначеному на Веб-сайті при проходженні процедури реєстрації.

2.5 Після успішної реєстрації Користувача на Веб-сайті Компанія перебирає на себе права та обов’язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. Зазначені Користувачем логін (ім’я, нікнейм) і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Особисту сторінку останнього на Веб-сайті.

2.6 Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна та пароля, вважаються вчиненими Користувачем з усіма наслідками, що з цього випливають.

2.7 Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності свого пароля. При виявленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язується в найкоротші терміни повідомити Компанію про цю обставину.

2.8 Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пін-коду банківської карти. У разі появи таких запитів (на Веб-сайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Веб-сайту та повідомити про це Компанію.

2.9 Компанія ніколи не надсилає Користувачеві електронних запитів з проханням зазначити, підтвердити або будь-яким іншим чином повідомити Компанії або Організатору вказаний Користувачем під час реєстрації пароль. Пароль зберігається на Веб-сайті в зашифрованому вигляді.

2.10 У разі втрати Користувачем Автентифікаційних даних для доступу на Веб-сайт, або за необхідності змінити нікнейм чи адресу електронної пошти, вказану Користувачем під час реєстрації, повторне повідомлення Користувачеві загублених даних та/або зміна нікнейму чи адреси електронної пошти може бути здійснено особисто Користувачем з використанням сервісів Веб-сайту, а також Компанією за письмовим запитом Користувача із зазначенням у такому запиті прізвища, ім’я та по батькові Користувача, нікнейму та/або ідентифікаційного номера Користувача. Повідомлення Користувачеві загублених даних здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем під час реєстрації або в запиті Користувача, причому Компанія зробить все можливе, щоб за запитом надати Користувачеві доступ до його Особистих даних, можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.

3. Права та обов’язки користувача

3.1 Права Користувача:

3.1.1 Користувач має право використовувати Веб-сайт, зокрема шляхом отримання розміщеної на Веб-сайті інформації про Захід, а також шляхом отримання можливості брати участь у Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені Компанією та/або Організатором та отримавши Доступ до Заходу.

3.1.2 Користувач має право використовувати Веб-сайт іншим способом, передбаченим Компанією.

3.1.3 Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після оформлення та оплати Заявки тільки в разі обґрунтованої (поважної) причини такої відмови, в термін не пізніше початку третього заняття. У цьому випадку, повернення сплачених Користувачем грошових коштів здійснюється Компанією/Організатором.

3.1.4 Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства, що регулює такі відносини.

3.2 Обов’язки Користувача:

3.2.1. Користувач зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Веб-сайті.

3.2.2. Користувач зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступні на Веб-сайті, за винятком їх особистого використання.

3.2.3 Користувач зобов’язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання та канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до Веб-сайту, входити на Веб-сайт під своїм обліковим записом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп’ютера, планшета і т.д.). Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Веб-сайту та/або до окремих сервісів Веб-сайту з причин, що не залежать від Компанії.

3.2.4 Користувач зобов’язується ознайомлюватися з актуальною версією цього Договору при кожному відвідуванні Веб-сайту до моменту початку користування сервісами Веб-сайту.

3.2.5 У разі виникнення запитань щодо способів та умов оплати за участь у Заході Користувач зобов’язується попередньо, до подачі Заявки, ознайомитися з такими способами та умовами оплати за допомогою комунікацій зі співробітниками Компанії/Організатора.

3.2.6 Користувач зобов’язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, які ставляться Компанією/Організатором/Лектором до оформлення Заявки. У разі якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, у тому числі, порядок оплати, Користувач зобов’язується уточнити ці умови, а за неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.

3.2.7 Користувач зобов’язується оплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість участі в Заході. Після такої оплати у Користувача виникає право брати участь у Заходах або скористатися іншою послугою, що надається Лектором.

3.2.8 У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, що вносяться до нього Компанією, Користувач зобов’язаний відмовитися від використання Веб-сайту, проінформувавши про це Компанію.

3.3 Користувач при використанні Веб-сайту не має права:

3.3.1. розміщувати на Веб-сайті та/або надсилати будь-куди через/за допомогою Веб-сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включно з посиланнями на неї) будь-які матеріали такого характеру:

(I) такі, що порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права або права зарубіжних країн; які містять погрози, наклеп або образу; які дискредитують інших осіб, які порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які носять непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення та тексти або сцени сексуального характеру, насильства, як за участю неповнолітніх, так і без; які містять сцени жорстокого поводження з тваринами; які містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання

(II) ті, що порушують тією чи іншою мірою честь і гідність, ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб, у тому числі права неповнолітніх;

(III) ті, що сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм або ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;

(IV) такі, що містять екстремістські матеріали, пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції чи керівництва щодо вчинення злочинних дій;

(V) що містять інформацію обмеженого доступу, включно з, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(VI) які містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, зокрема “цифрових наркотиків” (звукових файлів, що впливають на мозок людини завдяки “бінауральним ритмам”), інформацію про розповсюдження наркотиків, рецепти їхнього виготовлення та поради щодо вживання;

(VII) які мають шахрайський характер;

(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну заподіяти шкоду здоров’ю та/або розвитку дітей;

(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб до протиправної поведінки, що тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або будь-яким чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або в їх здійсненні не допускаються.

3.3.2 Розміщувати на Веб-сайті та надсилати через/за допомогою Веб-сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.

3.3.3 Завантажувати, надсилати або іншим чином використовувати Веб-сайт, будь-який матеріал, що підлягає охороні відповідно до Законодавства про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об’єкт. У цьому випадку обов’язок доведення того, що розміщення на Веб-сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб, покладається на Користувача.

3.3.4. Зареєструватися від імені або замість будь-якої іншої особи.

3.3.5 Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

3.3.6. Спотворювати інформацію про себе.

3.3.7 У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіна і пароля іншого Користувача.

3.3.8 Здійснювати незаконний збір та обробку особистих даних інших людей.

3.3.9. розміщувати будь-яку інформацію, яка за даними Компанії, є небажаною, не відповідають цілям Веб-сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин небажана для розміщення на Веб-сайті.

3.3.10. використовувати роботів, програми-“павуки”, програми-“скрапери” та інші автоматизовані засоби для доступу до Веб-сайту без письмового дозволу Компанії.

3.3.11. Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.

3.3.12. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, розповсюджувати або публічно відтворювати будь-який контент Веб-сайту, програмний код, що є частиною Веб-сайту або послуг, які пропонуються на Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Компанії та відповідної третьої сторони.

3.3.13. Втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Веб-сайту або виконувати будь-які дії на Веб-сайті способами, не передбаченими цим Договором.

3.3.14. Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Компанія може використати для запобігання або обмеження доступу до Веб-сайту або будь-якої частини Веб-сайту, включно з пристроями, що запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу, або накладають обмеження на використання Веб-сайту або матеріалу, який міститься в ньому.

3.3.15. Поширювати спам-повідомлення, що містять прохання переслати це повідомлення іншим Користувачам та/або іншу небажану інформацію.

3.3.16. Намагатися втрутитися, або поставити під загрозу цілісність Веб-сайту або безпеку, розшифрувати будь-який трансфер з/до сервера, що обслуговує Веб-сайт.

3.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Веб-сайт або через нього.

3.3.18. Збирати або зберігати особисті дані третіх осіб, включно з ім’ям облікового запису, використовуючи технології або засоби, що відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на Веб-сайті.

3.3.19. формувати (висловлювати) попит або пропозицію та досягати згоди щодо виконання робіт, унаслідок яких або в процесі яких використовуватиметься вміст, що є незаконним, шкідливим, наклепницьким, таким, що ображає мораль, демонструє (чи пропагує) насильство та жорстокість, порушує права на інтелектуальну власність, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, сексуальними, релігійними, соціальними ознаками, містить образливі висловлювання на адресу будь-яких осіб чи організацій, містить електронні повідомлення, а також містить образи.

3.3.20. Порушувати права третіх осіб.

3.3.21. Видавати себе за іншу особу або представника організації та/або співтовариства без достатніх на це прав, включно зі співробітниками Компанії, власником Веб-сайту та використовувати інші форми і методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також вводити в оману інших Користувачів або Компанію.

3.3.22. інакше порушувати норми чинного Законодавства.

3.3.23. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті, повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, що здійснюється ним на свій страх і ризик.

Шановні підписники!

Приєднуйтесь до нашого списку розсилки новин про бізнес та отримуйте останні новини зі світу бізнесу на вашу електронну пошту щодня.

Ми збираємо та надсилаємо новини про найважливіші події та тренди в бізнесі, такі як нові ринки, інновації, стратегії, інвестиції та інші. Ми також надсилаємо корисні поради та інсайти від провідних фахівців з бізнесу.